P.P.O.P. Engineering 

Met ruim 25 jaar ervaring  bieden wij één brede ondersteuning , om uw project(en) van A tot Z uit te voeren tot een goed eindresultaat geheel volgens de NCB-BoK en Prince 2 richtlijnen

Dit bestaat o.a. uit:

        - Projectvoorstellen/Projectplannen opstellen.

        - één tijdelijke projectorganisatie in te richten.

        - Werkpakketten opstellen .

        - Scoop van werkzaamheden beschrijven.

        - Plannen van een project.

        - Het inzichtelijk maken van kosten.

        - Kwaliteit en risico's analyses (FMEA).

        - Voortgangscontrole en projectbeheersing.

        

 

 

P.P.O.P. werkpakketten worden meestal opgeleverd nadat dat er één gedegen projectplan aan onze engineering is voorgelegd. 

Hoe ontstaat één projectplan?

Er wordt éérst een opname van het mandaat bij u of bij ons op kantoor besproken om helder te krijgen wat de verwachtingen zijn van uw project. Deze verwachtingen worden vastgelegd in het projectvoorstel, welk wij weer omzetten in één PRS (Product requirement specification) of Programma van Eisen.

Indien niet helder is aan welke specificaties het project moet voldoen, kan P.P.O.P. een haalbaarheidsstudie voor u uitvoeren waaruit zal blijken of uw project wel of niet realiseerbaar zal zijn.

Nadat de specificaties helder zijn omschreven en het uiteindelijk doel is vastgelegd, gaan we de specificaties uitwerken in concepten. 

Na validatie van deze concepten  wordt één projectplan opgesteld, waarin de scoop van werkzaamheden, de planning en specificaties zijn gebaselined.

De concepten worden in 3D gemoduleerd waaruit  2D werk- en of bestektekeningen worden gegenereerd (Meestal in Solid Works of Autocad).

Deze werk- en of bestektekeningen worden volgens NEN/DIN-Normen en met standaard vorm en plaats-toleranties  opgeleverd (in overleg) of volgens de SBR/STABU voorschriften.

Indien de bestektekeningen gereed zijn, zal deze worden toegevoegd aan het TCD (Technisch Constructie Dossier = Bestektekeningen, Berekeningen , overige belanghebbende documenten t.b.v. de aanvraag van een omgevingsvergunning)

Nadat de TCD compleet is en de vergunning is verleend, wordt deze overgedragen aan de productie voor uitvoering.  

Wij kunnen hierin bemiddelen om de juiste "productie"bedrijven te benaderen voor offerte(s) en uitvoering, daarnaast beschikken we over een eigen bouwteam om uw project op locatie te realiseren.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het  contacten formulier